Rượu nếp cái hoa vàng hạ thổ

Liên hệ

Rượu Nếp Cái Hoa Vàng được sản xuất tại HTX Rượu Thành Nhàn tự hào đi đầu về chất lượng và uy tín.

  • Không dùng chất bảo quản
  • Không dùng phẩm màu
  • Không dùng hương liệu