Rượu chuối hột

Liên hệ

Sản phẩm rượu chuối hột rừng tại Rucota nổi bật với các tiêu chí khắt khe.

  • Không dùng chất bảo quản
  • Không dùng phẩm màu
  • Không dùng hương liệu