Rượu mơ Việt Nam – rượu mơ Tây Bắc truyền thống

80,000 

Rượu Mơ Tây Bắc được sản xuất tại HTX Rượu Thành Nhàn tự hào đi đầu về chất lượng và uy tín.

Sản phẩm rượu tại Rucota nổi bật với các tiêu chí khắt khe.

  • Không dùng chất bảo quản
  • Không dùng phẩm màu
  • Không dùng hương liệu